Kontroluj postęp prac na bieżąco!

TMS MES dla robót ziemnych

Wybierz funkcjonalności, których potrzebujesz!

TMS MES dla robót ziemnych to pakiet funkcjonalności, które umożliwiają rozliczanie pracy maszyn i operatorów w kontekście realizowanych na placu budowy załadunków i przewozów oraz ich efektywności.

Modułowa budowa oprogramowania umożliwia przypisanie do każdego użytkownika tylko tych funkcjonalności, które są mu potrzebne.

Każdy raport jest wyposażony w:

 • funkcjonalność tworzenia szablonów, dzięki czemu użytkownicy mogą samodzielnie dopasować kształt i zakres raportów do swoich potrzeb,
 • mechanizm eksportu danych do plików w różnych formatach.

 

Kluczowe funkcjonalności modułu  TMS  MES  dla  ROBÓT  ZIEMNYCH
  bieżące porównywanie realizacji robót ziemnych z planem
 • bieżące informowanie o ewentualnych opóźnieniach, poprzez automatyczne porównywanie zaplanowanych robót ziemnych z ich realizacją, co oznacza
  możliwość natychmiastowej reakcji,
 • możliwość szybkiej identyfikacji żródła problemu, który może być związany z:

          - maszyną załadowczą,
          - wywrotką lub wozidłem,
            - podwykonawcą,
          - miejscem załadunku,
          - miejscem rozładunku,
          - innymi przyczynami.

  rozliczanie załadunków
 • automatyczne rozliczanie tonażu zrealizowanych załadunków - dzięki możliwości pozyskania danych z wagi na łyżce ładowarki lub koparki,
 • możliwość wykorzystania pozyskanych danych do wyliczenia współczynników KPI, takich jak np.:

           - zużycie paliwa w l/t lub           
           - wydajność w t/h

rozliczanie przewozów
 • możliwość automatycznego rozliczania przewozów realizowanych przez wozidła technologiczne lub wywrotki - w oparciu o parametr ładowności nominalnej lub wagi pod skrzynią ładunkową.
 • tabela przestawna dla raportu przewozów umożliwia między innymi rozliczenie:
            - odrębnie kursów ładownych i kursów powrotnych,
            - przewozów w rozbiciu na trasy ze zdefiniowanego miejsca załadunku do zdefiniowanego miejsca rozładunku,
            - wybranych współczynników KPI dla poszczególnych przejazdów i rodzajów tras,
            - kosztów przewozów w rozbiciu na rodzaje tras,
            - przewozów w rozbiciu na:
                     * pojazdy,
                     * rodzaje ładunków,
                     * przedsiębiorstwo - pojazdy własne lub podwykonawcy,

            - objętości przewiezionych ładunków (w m3) - na podstawie definiowlanego współczynnika gęstości materiału.
porównanie załadunków z przewozami

umożliwia:

 • diagnozę, czy przyczyna spadków wydajności ciągu technologicznego leży po stronie załadunków czy przewozów,
 • kontrolę poprawnego załadowania wozideł.
rozliczanie rozładunków
 • umożliwia automatyczne rozliczanie rozładunków realizowanych przez wozidła technologiczne lub wywrotki,
 • forma raportu - tabela przestawna - umożliwia rozliczanie - w różnych horyzontach czasowych:

         - ilości rozładunków,
         - ich wagi (t) oraz
         - objętości (m3)
 w rozbiciu na:

                       

                   * miejsca rozładunków,
                   * poszczególne pojazdy,
                   * rodzaj rozładowanego materiału,
                   * przedsiębiorstwo - pojazdy własne, podwykonawcy.

KPI dla robót ziemnych

KPI (Key Performance Indicator) - Kluczowy Wskaźnik Efektywności

Zestaw syntetycznych wskaźników kontrolnych, które umozliwiają bieżącą i szybką ocenę efektywności realizacji robót ziemnych.
Przykładami wskaźników KPI dla robót ziemnych są: 
 • zużycie paliwa w l/t,
 • średnia ilość kursów/ h,
 • średnia ilość załadunków /h.
  identyfikacja przyczyn przerw i postojów
 • możliwość identyfikacji przyczyn postojów poszczególnych maszyn;
 • rozliczanie okresów trwania postojów w różnych horyzontach czasowych, w rozbiciu na poszczególne przyczyny.

nasi  klienci

TMS System działa w ponad 100 kopalniach, żwirowniach, fabrykach cementu, jak również w przedsiębiorstwach budowlanych. Nasi klienci należą do światowej czołówki firm w tym przemyśle.

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji:  polityka prywatności