Case studies

Mamy jeden NADRZĘDNY CEL:

POMOC PRZY OBNIŻENIU  KOSZTÓW PRODUKCJI w KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWACH  BUDOWLANYCH

System TMS umożliwia redukcję bezpośrednich kosztów produkcji o około 20% - 30% !

ARTYKUŁ O SYSTEMIE TMS MES W GRUPIE LAFARGE

Wywiad Redaktora Naczelnego kwartalnika "Surowce i Maszyny Budowlane" - Pana Przemysława Płonki - z kluczowymi użytkownikami TMS MES w Lafarge Polska.

PRZECZYTAJ  artykuł

CASE  STUDY 1 - Systen TMS MES w żwirowni

Przykład opisujący sposób codziennego wykorzystania przez kierownika i sztygarów zmianowych raportów:

 • OEE,
 • KPI oraz
 • "widok dnia".

Raporty są dopasowane do potrzeb kadry żwirowni, a ich dystrybucja odbywa się automatycznie poprzez email.
Na tej podstawie kadra na bieżąco:

 • kontroluje wydajność ciągu technologicznego,
 • ocenia przyczyny ewentualnych zakłóceń produkcyjnych,
 • kontroluje Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI) - bez konieczności ręcznej analizy danych.

PRZECZYTAJ  całe case study

CASE  STUDY 2 - System TMS MES w kamieniołomie

Przykład codziennego wykorzystania przez kierownika i sztygarów raportów:

 • produkcji,
 • przewozów oraz
 • "widok dnia".

Raporty są dopasowane do potrzeb kadry kamieniołomu, a ich dystrybucja odbywa się automatycznie poprzez email.
Na tej podstawie kadra na bieżąco:

 • kontroluje wydajność ciągu technologicznego,
 • ocenia przyczyny ewentualnych zakłóceń produkcyjnych,
 • kontroluje Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI) - bez konieczności ręcznej analizy danych,
 • rozlicza wielkość oraz efektywność przewozów realizowanych przez wozidła technologiczne.

PRZECZYTAJ  całe case study

CASE  STUDY 3 - System TMS MES w kamieniołomie cementowni

Przykład codziennego wykorzystania TMS MES do zautomatyzowania kontroli produkcji w oparciu o standardy korporacyjne.

Raporty służą do rozliczenia:

 • cykli technologicznych wozideł,
 • celów produkcyjnych,
 • czasów realizacji poszczególnych zadań,
 • tonażu przewozów i produkcji.
Ponadto TMS MES wykorzystywany jest do weryfikacji:
 • obciążenia wozideł ładunkiem,
 • częstotliwości cykli technologicznych,
 • stanu technicznego wozideł.

PRZECZYTAJ  całe case study

CASE STUDY 4 - TMS MES do kontroli postępu robót ziemnych

Przykład codziennego wykorzystania TMS MES do kontroli postępu robót ziemnych na dużej budowie.

Generalny Wykonawca używa TMS MES do:

 • bieżącego porównywania planu robót ziemnych z ich realizacją,
 • archiwizacji danych przydatnych do ewentualnych "claimów",
 • kontroli podwykonawców,
 • identyfikacji przyczyny ewentualnych opóźnień w realizacji budowy.

 Podwykonawca używa TMS MES do kontroli:

 • wydajności koparek i wozideł,
 • zużycia paliwa,
 • czasu pracy operatorów.

PRZECZYTAJ  całe case study

CASE STUDY 5 - TMS MES do kontroli robót bitumicznych

Przykład wykorzystania TMS MES do kontroli kluczowych parametrów robót bitumicznych realizowanych na budowie drogi przez rozściełacze i kompaktory.

Główne cele to:

 • minimalizacja ryzyka reklamacji,
 • archiwizacja danych przydatnych do ewentualnych "claimów",
 • kontrola efektywności realizacji zadania bitumicznego.

PRZECZYTAJ całe case study

nasi  klienci

TMS System działa w ponad 100 kopalniach, żwirowniach, fabrykach cementu, jak również w przedsiębiorstwach budowlanych. Nasi klienci należą do światowej czołówki firm w tym przemyśle.

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji:  polityka prywatności