REDUKCJA BEZPOŚREDNICH KOSZTÓW REALIZACJI O 20% -30%

Korzyści

Mamy jeden NADRZĘDNY CEL: OBNIŻENIE KOSZTÓW PRODUKCJI w KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANYCH.

STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI UZYSKIWANYCH DZIĘKI ZASTOSOWANIU SYSTEMU TMS
(W ODNIESIENIU DO WIELKOŚCI PRODUKCJI)

WZROST EFEKTYWNOŚCI

 • KPI
 • OEE

OBNIŻENIE KOSZTÓW

 • Amortyzacji bądź leasingu maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Zużycia paliwa i energii elektrycznej
 • Przeglądów serwisowych
 • Robocizny

 

DZIAŁANIA OPERACYJNE GWARANTUJĄCE OSIĄGNIĘCIE KORZYŚCI PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMU TMS

W ZAKRESIE MASZYN MOBILNYCH

 • Zastąpienie biegu jałowego pracą pod obciążeniem,
 • Kontrola zużycia paliwa, tankowań,
 • Poprawa nawyków operatorów.

W ZAKRESIE ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH

 • Zwiększenie wolumenu produkcji,
 • Wykonanie tego samego wolumenu produkcji w krótszym czasie,
 • Kontrola zużycia energii elektrycznej.

W ZAKRESIE CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

 • Redukcja biegu jałowego,
 • Wzrost wydajności,
 • Zwiększenie dostępności,
 • Wzrost wykorzystania czasu pracy,
 • Optymalizacja organizacji pracy i eliminacja „wąskich gardeł”,
 • Zwiększenie wykorzystania zasobów,
 • Redukcja zatrzymań i awarii.

SYSTEM TMS WSPIERA DZIAŁANIA OPERACYJNE POPRZEZ NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA DO BIEŻĄCEJ OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI:

WSPÓŁCZYNNIKI OEE

OEE (Overall Equipment Effectiveness) - Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia

Współczynniki OEE dostępne są dla:

 • maszyn mobilnych,
 • zakładów produkcyjnych oraz
 • ciągów technologicznych.

Jest to syntetyczna informacja, która umozliwia szybką oceną stopnia wykorzystania danej maszyny, zakładu produkcyjnego lub ciągu technologicznego - w oparciu o jeden współczynnik procentowy.

WSPÓŁCZYNNIKI KPI

KPI (Key Performance Indicators) - Kluczowe Wskaźniki Efektywności

Współczynniki te pozwalają ukierunkować działania zespołu produkcyjnego na cele operacyjne.

RAPORTY OPERACYJNE

Zestaw wykresów, zestawień i histogramów, które pokazują jakie działania operacyjne i ich ewentualne zakłócenia wpływają na wzrost lub spadek KPI.

Umożliwiają one także szybką identyfikację miejsca i przyczyn powstania zakłóceń produkcyjnych.

SYSTEM TMS UMOŻLIWIA WERYFIKACJĘ EFEKTÓW POPRZEZ NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA:

WSKAŹNIKI KRI

KRI (Key Results Indicators) - Kluczowe Wskaźniki Rezultatu

Zestaw zagregowanych wskaźników kontrolnych, wyrażonych w wielkościach finansowych, które umożliwiają ocenę wpływu zmian efektywności produkcji na jej koszty i rentowność. 
Przykładowym wskaźnikiem KRI jest:

 • koszt zużytych nośników energii (paliwa i elektryczności) w PLN / t produkcji

ANALIZY TRENDÓW WSPÓŁCZYNNIKÓW BIZNESOWYCH - KPI, KRI, OEE

Analiza trendów, w różnych horyzontach czasowych umożliwia ocenę:

 • wpływu OEE na KPI,
 • wpływu OEE na koszty produkcji,
 • które KPI wpływają w największym stopniu na koszty produkcji,
 • przyczyn zwiększenia kosztów oraz ich identyfikację - spadki wydajności zakładu produkcyjnego i/lub maszyn mobilnych.

Umożliwia ona także szybką identyfikację obszarów wpływających negatywnie na koszty produkcji.

Tym samym możliwa jest koncentracja działań korygujących w obszarach istotnych dla poprawy rentowności.

Computer, Office, Worker, Typing, Programmer, Developer

ADODATKOWE USŁUGI ANALITYCZNE BAZUJĄCE NA WEWNĘTRZNEJ DOKUMENTACJI KLIENTA

Analizujemy korzyści i oszczędności uzyskane dzięki implementacji Systemu TMS MES nie tylko w oparciu o dane dostępne w Systemie, ale także udostępnione nam przez Klientów informacje wewnętrzne.

nasi  klienci

TMS System działa w ponad 100 kopalniach, żwirowniach, fabrykach cementu, jak również w przedsiębiorstwach budowlanych. Nasi klienci należą do światowej czołówki firm w tym przemyśle.

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji:  polityka prywatności